jean.steensels@stoneconsult.be
-
+32 (0) 477 310 591
Stone Consult op LinkedIn
Stone Consult heeft als missie om de expertise en best practices van de meest ambitieuze en best geleide multinationale groepen (dikwijls beursgenoteerd en geadviseerd door top-consultants), beschikbaar te maken voor dynamische, middelgrote ondernemingen.
Stone Consult biedt deze ondernemingen dan ook pragmatisch en effectief advies, nodig om te winnen in dikwijls extreem competitieve business omgevingen.
Dit met betrekking tot de drie krachtigste tools om de waarde van de onderneming te verhogen:
IK WIL
Een effectievere Raad van Bestuur
Een effectieve Raad van Bestuur kan een bijzonder grote toegevoegde waarde leveren aan de onderneming. Een “effectieve” Raad van Bestuur
 • Is goed gestructureerd en is duidelijk over de rollen (van o.a. de voorzitter, de bestuurders, de CEO en de Comités).
 • Heeft een gebalanceerde samenstelling met de noodzakelijke competenties, ervaringen en onafhankelijkheid - indien nodig wordt een Advies Raad (bestaande uit niet-bestuurders) opgericht.
 • Heeft een effectieve voorzitter.
 • Gebruikt de juiste processen om de vergaderingen en informatie flow te organiseren.
 • Is duidelijk over de scope van taken teneinde de verwachte bijdrage tot het lange termijn succes van de onderneming te kunnen waarmaken. Deze taken worden in een goed gebalanceerde (jaar-) agenda opgenomen.
Zoals in diverse surveys vastgesteld, kan de effectiviteit van Raden van Bestuur in de meeste gevallen beduidend verbeterd worden, in middelgrote ondernemingen maar ook in de meeste grote (beursgenoteerde) ondernemingen.
Stone Consult kan, op basis van een zeer uitgebreide ervaring,
 • Adviseren welke stappen best genomen worden om de Raad van Bestuur van uw onderneming effectiever te maken in ieder van de 5 bovenvermelde categorieën.
 • Een mandaat opnemen als bestuurder.
De voornaamste gerealiseerde projecten relevant in deze context:
 • Drieëntwintig jaar Corporate Secretary van Raden van Bestuur van groepen waar de effectiviteit van de Raad van Bestuur in groeiende mate op de agenda stond:
  • Een puur familiale groep (7 jaar)
  • Een familiale groep met een belangrijke participatie van een investeringsmaatschappij (8 jaar)
  • Een beursgenoteerde groep (8 jaar)
 • Als Corporate Secretary van de Raad van Bestuur van het Niet-Indische gedeelte van een beursgenoteerde groep (30-40 vennootschappen), gedurende 8 jaar zeer intens betrokken bij talloze initiatieven van het moederhuis om de effectiviteit van de Raden van Bestuur van de Indische en Niet-Indische vennootschappen (> 50 vennootschappen) te optimaliseren.
 • Mandaten (bestuurder, lid Audit Committee en lid Supervisory Board) in diverse vennootschappen in België, UK, Ierland, US en Hongarije.
Wil u de Raad van Bestuur effectiever maken? Stone Consult heeft de juiste expertise.
Contacteer Jean Steensels voor een vrijblijvend gesprek.