jean.steensels@stoneconsult.be
-
+32 (0) 477 310 591
Stone Consult op LinkedIn
Stone Consult heeft als missie om de expertise en best practices van de meest ambitieuze en best geleide multinationale groepen (dikwijls beursgenoteerd en geadviseerd door top-consultants), beschikbaar te maken voor dynamische, middelgrote ondernemingen.
Stone Consult biedt deze ondernemingen dan ook pragmatisch en effectief advies, nodig om te winnen in dikwijls extreem competitieve business omgevingen.
Dit met betrekking tot de drie krachtigste tools om de waarde van de onderneming te verhogen:
IK WIL
Een kritische screening van Corporate Governance aanpak teneinde opportuniteiten te identificeren
De noodzaak om een professionele Corporate Governance aanpak te hebben is de laatste jaren in belangrijke mate toegenomen, vooral omwille van
  • Inzicht bij meer en meer ondernemingen dat een effectieve Raad van Bestuur belangrijke waarde toevoegt aan de onderneming
  • Toename in het aantal niet-uitvoerende bestuurders
  • Zeer sterke toename van het aantal Comités (Audit, Risico, Remuneratie)
  • Toenemende legale risico’s voor bestuurders.
Stone Consult kan een kritische screening doen van alle aspecten van de Corporate Governance aanpak van uw onderneming. Deze screening biedt u, voor ieder van de verschillende deelgebieden, een beoordeling van de kwaliteit van de Corporate Governance aanpak. Op basis hiervan kan u oordelen voor welke issues u een actieplan wenst te ontwikkelen.
De voornaamste gerealiseerde projecten relevant in deze context:
Zie de gerealiseerde projecten in de verschillende deelaspecten van corporate governance.
Wil u opportuniteiten tot verbetering van de Corporate Governance processen identificeren en uitwerken? Stone Consult heeft de juiste expertise.
Contacteer Jean Steensels voor een vrijblijvend gesprek.