jean.steensels@stoneconsult.be
-
+32 (0) 477 310 591
Stone Consult op LinkedIn
Stone Consult heeft als missie om de expertise en best practices van de meest ambitieuze en best geleide multinationale groepen (dikwijls beursgenoteerd en geadviseerd door top-consultants), beschikbaar te maken voor dynamische, middelgrote ondernemingen.
Stone Consult biedt deze ondernemingen dan ook pragmatisch en effectief advies, nodig om te winnen in dikwijls extreem competitieve business omgevingen.
Dit met betrekking tot de drie krachtigste tools om de waarde van de onderneming te verhogen:
IK WIL
Bepalen welk talent we vandaag en in de toekomst nodig hebben om onze strategie te kunnen realiseren
Het uitgangspunt in talent management is bepalen welk talent de onderneming vandaag en in de toekomst (5 jaar) nodig heeft om haar strategie te kunnen realiseren.
  • Dit is een belangrijke oefening die sterke betrokkenheid vraagt van seniormanagement
  • In een eerste fase gefocust op de kritische competenties/ profielen (in een volgende fase kan deze oefening verder uitgediept worden)
  • Het definiëren van talent gebeurt best op basis van een competentie model (een set van profielen met competenties die in betrokken profiel leiden tot high performance, doorgroei binnen de onderneming en versterking van de bedrijfscultuur)
  • Kritisch is een “goede inschatting” van de strategie, die meestal best aangevuld wordt met een aantal “what if” – scenario’s
Zo’n goed doordachte oefening, gedragen door senior management en gealigneerd met de strategie van de onderneming, zou het fundament moeten zijn voor alle andere talent management-processen binnen een onderneming, gaande van
  • Beoordeling van prestatie en potentieel van het aanwezige talent
  • Successieplanning en gap analysis tussen aanwezige talent en talent nodig (op vandaag en in de toekomst)
  • Aanwerving
  • Retentie management
  • Talent ontwikkeling en coaching
Stone Consult kan u begeleiden in het uitwerken van deze oefening die uw onderneming behoedt voor het onvoldoende kunnen uitvoeren van de uitgestippelde strategie omwille van gebrek aan kritisch talent, maar die tevens een aantal duidelijk aantoonbare neveneffecten heeft, nl een significant minder verloop bij de beste medewerkers, beduidend meer succes in het aanwerven van de beste medewerkers en een veel effectievere talent ontwikkeling.
De voornaamste gerealiseerde projecten relevant in deze context:
In een groep met jaar na jaar een omzetgroei van bijna 30% en een zeer snel toenemende globalisering was dit een zeer belangrijke en waardevolle oefening (industriële multinational met jaaromzet van 800 mio €).
Wil u het fundament voor alle talent management-processen leggen? Stone Consult heeft de juiste expertise.
Contacteer Jean Steensels voor een vrijblijvend gesprek.