jean.steensels@stoneconsult.be
-
+32 (0) 477 310 591
Stone Consult op LinkedIn
Stone Consult heeft als missie om de expertise en best practices van de meest ambitieuze en best geleide multinationale groepen (dikwijls beursgenoteerd en geadviseerd door top-consultants), beschikbaar te maken voor dynamische, middelgrote ondernemingen.
Stone Consult biedt deze ondernemingen dan ook pragmatisch en effectief advies, nodig om te winnen in dikwijls extreem competitieve business omgevingen.
Dit met betrekking tot de drie krachtigste tools om de waarde van de onderneming te verhogen:
IK WIL
De Raad van Bestuur beter te betrekken bij Talent Management
Talent management is een topic dat in alle geval op de agenda van de Raad van Bestuur moet staan. De juiste organisatie hiervan (de keuze tussen de oprichting van een Remuneratie Comité of een gestructureerde periodieke bespreking in de Raad van Bestuur) wordt bepaald door de context.
Stone Consult kan voor uw onderneming een raamwerk uitwerken waarbinnen deze best practice kan geïmplementeerd worden.
De voornaamste gerealiseerde projecten relevant in deze context:
 • Drieëntwintig jaar Corporate Secretary van Raden van Bestuur van groepen waar talent management in toenemende mate op de agenda stond:
  • Een familiale groep (7 jaar)
  • Een familiale groep met een belangrijke investeringsmaatschappij als medeaandeelhouder (8 jaar)
  • Een beursgenoteerde groep (8 jaar)
 • Gelijktijdig zeven jaar verantwoordelijke voor talent management voor het Niet-Indisch deel van een beursgenoteerde groep (800 miljoen € jaaromzet) en voor deelaspecten van talent management voor de ganse groep (jaaromzet 2 miljard €).
  Deze ervaring was extreem overtuigend over de noodzaak om
  • Excellente talent management practices te installeren
  • De input van goed onderlegde leden van de Raad van Bestuur hierin te betrekken.
 • Bestuurder in diverse vennootschappen
Wil u de visie van de Raad van Bestuur in talent management integreren? Stone Consult heeft de juiste expertise.
Contacteer Jean Steensels voor een vrijblijvend gesprek.