jean.steensels@stoneconsult.be
-
+32 (0) 477 310 591
Stone Consult op LinkedIn
Stone Consult heeft als missie om de expertise en best practices van de meest ambitieuze en best geleide multinationale groepen (dikwijls beursgenoteerd en geadviseerd door top-consultants), beschikbaar te maken voor dynamische, middelgrote ondernemingen.
Stone Consult biedt deze ondernemingen dan ook pragmatisch en effectief advies, nodig om te winnen in dikwijls extreem competitieve business omgevingen.
Dit met betrekking tot de drie krachtigste tools om de waarde van de onderneming te verhogen:
IK WIL
Een successie plan maken en tegelijk een gap analyse tussen talent in huis en talent nodig over de komende 5 jaar
Een successieplan is:
  • Niet enkel een kritische stap om de successie te managen van kritische functies nodig om de strategie te kunnen realiseren.
  • Maar is ook een noodzaak voor high potentials die inzicht moeten hebben of hun volgende opportuniteit binnen de onderneming of elders zal zijn.
Op basis van een gestructureerde prestatie en potentieel beoordeling zal duidelijk zijn
  • Of het talent in huis het potentieel heeft om alle kritische functies af te dekken of dat een aantal profielen dienen aangeworven te worden.
  • Welke talent ontwikkeling aan wie zal moeten aangeboden worden om het geïdentificeerde potentieel ook daadwerkelijk te realiseren
Stone Consult kan u begeleiden in het uitwerken van deze oefening die uw onderneming behoedt voor het onvoldoende kunnen uitvoeren van de uitgestippelde strategie omwille van gebrek aan kritisch talent, maar die tevens een aantal belangrijke neveneffecten heeft naar retentie van HiPo’s, attractiviteit van de onderneming naar nieuwe kandidaten toe, etc.
De voornaamste gerealiseerde projecten relevant in deze context:
Als verantwoordelijke voor Corporate HR in een industriële multinational (jaaromzet van 800 mio €) lag een belangrijk deel van de focus op het in iedere vestiging optimaliseren van ieder proces van talent management o.a. met behulp van goede policies gebaseerd op best practices. Zo ook successie management.
Wil u een gestructureerde aanpak als basis voor aanwervingen en talent ontwikkeling van talent in huis? Stone Consult heeft de juiste expertise.
Contacteer Jean Steensels voor een vrijblijvend gesprek.