jean.steensels@stoneconsult.be
-
+32 (0) 477 310 591
Stone Consult op LinkedIn
Stone Consult heeft als missie om de expertise en best practices van de meest ambitieuze en best geleide multinationale groepen (dikwijls beursgenoteerd en geadviseerd door top-consultants), beschikbaar te maken voor dynamische, middelgrote ondernemingen.
Stone Consult biedt deze ondernemingen dan ook pragmatisch en effectief advies, nodig om te winnen in dikwijls extreem competitieve business omgevingen.
Dit met betrekking tot de drie krachtigste tools om de waarde van de onderneming te verhogen:
IK WIL
Het talent dat we in huis hebben naar een optimale prestatie managen
Prestatie management is een hot issue geworden. Naast het bereiken van beter doordachte objectieven leggen steeds meer bedrijven veel meer focus op het opbouwen van competenties en op het bereiken van een emotionele binding tussen de medewerker en de onderneming (engagement).
De jaarlijkse prestatie beoordeling wordt dan ook meer en meer omgevormd tot een permanent proces met
  • Zinvolle objectieven (niet enkel betrekking hebbende op het halen van omzetgroei of het verbeteren van het EBIT %) gealigneerd met de strategie
  • Regelmatige communicatie met waardevolle feedback tussen medewerker en manager over het al dan niet bereiken van deze objectieven
  • Permanente coaching teneinde de gewenste competenties van de medewerker verder te ontwikkelen.
Deze beoordeling zal, samen met een potentieel beoordeling, aan de basis liggen van het successie plan.
Stone Consult kan uw onderneming adviseren in het upgraden van prestatie management door de opportuniteiten tot verbetering te identificeren en een haalbaar actieplan voor te stellen.
De voornaamste gerealiseerde projecten relevant in deze context:
Als verantwoordelijke voor Corporate HR in een industriële multinational (jaaromzet van 800 mio €) lag een belangrijk deel van de focus op het in iedere vestiging optimaliseren van ieder proces van talent management o.a. met behulp van goede policies gebaseerd op best practices. Zo ook prestatie management.
Wil u de prestatie management aanpak upgraden? Stone Consult heeft de juiste expertise.
Contacteer Jean Steensels voor een vrijblijvend gesprek.